Välkommen till Splay Reklam

Vi arbetar med idéburen reklam och grafisk design som stärker våra kunders varumärken. Flera av uppdragen utvecklar webbsidor och grafiska profiler; allt från hållbara logotyper till grundläggande visuell kommunikation. Vi håller leveranstider och överenskomna budgetar. Splay arbetar också i ett nätverk som heter Block Stockholm. Tack vare samarbetet med andra väl inarbetade kreatörer och specialister kan vi erbjuda anpassade arbetsgrupper för de mest krävande uppdragen.